EØS-komiteens beslutninger i 2020

Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2020 (per 30. desember).

Liste over beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2020 (per 30. desember).