EØS-komiteens beslutninger i 2022

Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2022.

Liste over beslutninger som EØS-komiteen har fattet per desember 2022.