EØS-komiteens beslutninger i 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Vedlagt følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2022.

Liste over beslutninger som EØS-komiteen har fattet per desember 2022.