Deltar på EUs ekstraordinære justis- og innenriksministermøte

Sted:

Justis- og beredskapsminister Mehl reiser til Brussel, hvor hun vil delta på EUs ekstraordinære justis- og innenriksministermøte.

Presseinvitasjon: Mehl deltar på rådsmøte i Brussel mandag