Statssekretær Petersson deltek på eit møte om eksportkontroll

Stad:

Statssekretær Eivind Vad Petersson deltek og held eit innlegg (digitalt) på eit møte for sivilsamfunnet om departementet sitt arbeid med eksportkontroll. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02