Statssekretær Peterssson deltek på eit webinar om differensiert integrasjon og EØS

Sted:

Statssekretær Eivind Vad Peterssson deltek og held innlegg på eit webinar om differensiert integrasjon og EØS. Webinaret er ein del av eit EU-finansiert prosjekt om Noreg - skipa til av Nupi.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02