Statssekretær Peterssson deltek på eit møte med KS

Sted:

Statssekretær Eivind Vad Peterssson deltek (digitalt) på eit konsultasjonsmøte med KS.

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02