Vil ha færre innsigelser

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sendte nylig et brev til departementene, fylkesmennene, fylkeskommunene og kommunene. - Brede politiske vedtak lokalt skal få større betydning. Innsigelser skal bare fremmes når det er helt nødvendig, sier han.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sendte nylig et brev til departementene, fylkesmennene, fylkeskommunene og kommunene.
- Brede politiske vedtak lokalt skal få større betydning. Innsigelser skal bare fremmes når det er helt nødvendig, sier han.

Behandling av innsigelsessaker er eksempel på en "tidstyv" av den typen som regjeringen vil fjerne. Sanner har tidligere varslet at han vil endre både byggeforskriftene og plan- og bygningsloven, slik at det offentlige planarbeidet kan gå raskere.

Nå ber han om praksisendringer som kan komme raskt på plass.
– Flest mulig saker må løses tidlig, og de må løses lokalt. Viktige tiltak som boligutbygging og næringsutvikling må ikke bli unødvendig forsinket, sier Sanner.

Les mer: