Forskrifter til gjennomføring av bankpakken

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftsendringer om gjennomføring av EUs bankpakke (CRR2, CRD5 og BRRD2). Endringene gjelder bl.a. kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for banker og andre finansforetak.

Forskriftsendringene utfyller vedtatte lovregler og gjennomfører endringer i EUs kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for finansforetak, bl.a. om godtgjørelsesordninger, beregning av minstekrav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL), krav til generalforsamlingsvedtak for opptak av visse former for konvertibel gjeld mv.

Bankpakken inneholder også utvidelse av den såkalte SMB-rabatten. SMB-rabatten reduserer bankenes kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter, og ble innført i Norge ved utgangen av 2019.

Kongen i statsråd vedtok 6. mai i år at lovendringene om bankpakken trer i kraft 1. juni. Forskriftsendringene som er fastsatt i dag, trer i kraft fra samme tid.

Les mer: