Holder åpningsinnlegget på Riksrevisjonens fagdag

Sted:

Justisminister Enger Mehl innleder på årets fagdag hos Riksrevisjonen.

Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Anders Bortne, 957 67 794.