Interpellasjonsdebatt om bedre samhandling mellom justis- og helsetjenesten

Sted:

Om oppfølging av anbefalingene i rapporten til Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, «Hva kan vi lære etter et drap begått i psykotisk tilstand?». Hun er også til stede under behandlingen av to representantforslag.

Dagsorden tirsdag 3. mai 2022 (Stortinget.no)