Justis- og beredskapsministeren åpner felles utdanning innen samvirke for nød- og beredskapsaktørene

Sted:

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl åpner et helt nytt studie i samvirke for nød- og beredskapsaktørene på Politihøgskolen på Majorstuen.

Det er nå litt over ti år siden samvirkeprinsippet ble implementert i beredskaps- og sikkerhetsarbeidet. Dette som et resultat etter 22. juli.

Samvirkeprinsippet pålegger myndigheter, virksomheter og etater å sikre best mulig samvirke. Denne fellesutdanningen er et ekstra ledd i å ta dette ansvaret på alvor.

Pressekontakt for justisministeren: Kommunikasjonsrådgiver Camilla Fosse, 920 41 038.