Justis- og beredskapsministeren besøker NTNU og NorSIS på Gjøvik

Sted:

Emilie Enger Mehl taler til NTNU-studentene under immatrikuleringen. Deretter åpner hun Cyber Range (arena for testing, trening og øving innen cybersikkerhet), før hun får en presentasjon av NorSIS og status for deres arbeid på informasjonssikkerhet .

Kommunikasjonssjef Trude Larstad er statsrådens pressekontakt (93 66 77 42).