Justis- og beredskapsministeren deltek på regjeringas første årlege møte i Forum om muslimfiendtlegheit

Sted:

Statsministeren, arbeids- og inkluderingsministeren, barne- og familieministeren og kultur- og likestillingsministeren deltek også på det lukka møtet.

Forumet legg til rette for jamleg dialog mellom regjeringa og representantar for den muslimske befolkninga og organisasjonar som er engasjert i arbeidet mot diskriminering av og hat mot muslimar. Tema for møtet er sikkerheit for muslimar og muslimske trossamfunn – bekymringar, utfordringar og forslag til handtering. 

Kontakt Justis- og beredskapsdepartementet for meir informasjon om møtet.