Justis- og beredskapsministeren er til stades når Stortinget blant anna behandlar endringar i straffeprosesslova og rettshjelplova

Stad: Stortinget

I tillegg er statsråden til stades under behandlinga av tre representantforlag.

Stortingsbehandlingar torsdag 7. desember 2023 (stortinget.no)