Justis- og beredskapsministeren er til stades under behandlinga av to proposisjonar og to representantforslag

Stad:

Statsråd Enger Mehl er til stades når Stortinget mellom anna behandlar endringar i utlendingslova.

Dagsorden for stortingsmøtet torsdag 4. april 2024 (stortinget.no)