Justis- og beredskapsministeren er til stede under stortingsbehandlinger

Sted:

Statsråd Enger Mehl er til stede når Stortinget blant annet behandler Regjeringens forslag til endringer i politiloven og politiregisterloven - PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon.

Dagsorden Stortinget tirsdag 21. mars 2023 (stortinget.no)