Justis- og beredskapsministeren svarer på interpellasjon om gjennomføring av rettslige obduksjoner

Sted:

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at det blir gjennomført rettslig obduksjon i tilfeller der det foreligger mistanke om unaturlig og/eller mistenkelig dødsfall?

Interpellasjon fra Høyres Sveinung Stensland om gjennomføring av rettslige obuksjoner (stortinget.no)