Justis- og beredskapsministeren til stades under behandlinga av undersøkelsen av digitaliseringa i politiet

Stad: Stortinget

Statsråd Mehl er til stades når undersøkelsen til Riksrevisjonen om digitalisering av politiet vert behandla i Stortinget.

Behandlingar i Stortinget veke ni (stortinget.no)