Kommunal- og distriktsministeren holder innlegg på nettverkssamling for regional og kommunal planlegging

Sted: Hotel Bristol