Kommunal- og distrktsministeren deltek på Nordfjordkonferansen

Stad: Operahuset Nordfjord

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande held innlegg på Nordfjordkonferansen 2024.