Kommunalnytt nr. 1 2017

Nyhetsbrev | Dato: 03.02.2017

Nyhetsbrev fra Kommunalavdelingen om kommune- og fylkesforvaltning

Innovasjonsprisen 2017

Hvem i Norge er så gode på offentlig innovasjon at de fortjener en pris på 500 000 kr? Nå kan kommuner og fylkeskommuner søke om Innovasjonsprisen 2017, vinne prisen og bli løftet frem som et godt eksempel på offentlig innovasjon. Søknadsfrist er 1. mars.

Nytt prosjekt for å styrke lokaldemokratiet i kommuner som skal slå seg sammen

94 kommuner har nå gjensidige vedtak om å slå seg sammen og bygge ny kommune. Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer alle kommuner som har gjensidige vedtak om å slå seg sammen, til å delta i et toårig prosjekt om fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet.

Klargjøring om innkalling av varamedlemmer

Hvilke regler gjelder for innkalling av varamedlemmer, og hva skjer hvis et medlem endrer partitilhørighet i løpet av valgperioden? Lovens bestemmelser på dette er ikke helt klare, og departementet har registrert at det er ulike tolkninger om hvordan forholde seg til slike situasjoner. Departementet vil derfor redegjøre for vårt syn på hva som er gjeldende rett, og hvordan dette har blitt praktisert og tolket i ulike kilder.

Ny versjon av Minsak lansert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå lansert en ny versjon av Minsak.no. Minsak.no er en nettside der innbyggere kan fremme forslag til kommuner og fylkeskommuner. Den nye versjonen er mobiltilpasset, og har ny og mer brukervennlig utforming. Det vil gjøre det enda enklere å fremme og samle underskrifter til innbyggerforslag.