Innovasjonsprisen 2017

Hvem i Norge er så gode på offentlig innovasjon at de fortjener en pris på 500 000 kr? Nå kan kommuner og fylkeskommuner søke om Innovasjonsprisen 2017, vinne prisen og bli løftet frem som et godt eksempel på offentlig innovasjon. Søknadsfrist er 1. mars.

Innovasjonsprisen

Det blir allerede gjort mye godt innovasjonsarbeid i norske kommuner, men vi kan bli enda flinkere til å dele og spre det gode arbeidet som blir gjort. Med Innovasjonsprisen 2017 ønsker kommunal- og moderniseringsdepartementet å hedre de som går i front, og å spre de gode ideene.

Innovasjonsprisen løfter frem de gode eksemplene.

Innovasjonsprisen er mer enn en prisutdeling, innovasjonsprisen er en møteplass for kommunene, en arena som kobler innovatører sammen og øker spredningen av innovative arbeidsmåter i kommunesektoren.

Difi vil i likhet med tidligere år lage et spennende opplegg for de nominerte kommunene. Det vil bli laget profesjonelle filmklipp av innovasjonsarbeidet til kommunene og fysiske møteplasser hos de nominerte kommunene.

Søknadsskjema, juryens kriterier og ytterligere informasjon finner du på innovasjonsprisens nettsted.