Mange innspill på etablering av Bionova

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet har mottatt i overkant av 80 innspill på arbeidet med etablering av Bionova fra næringsliv, virkemiddelapparat og interesseoganisasjoner.

Regjeringen har som ambisjon om å etablere et Bionova som blant annet skal være et verktøy for å bidra til klimatiltak i landbruket. I forbindelse med det igangsatte arbeidet ba regjeringen om innspill særskilt knyttet til

  • Hvilke kjerneoppgaver Bionova bør ha
  • Hvilke utfordringer som ikke løses ved dagens virkemidler
  • Organisering av Bionova for best mulig målretting, brukervennlighet og kostnadseffektivitet

De innkomne innspillene vil nyttes i det videre arbeidet med utredningen av Bionova. Arbeidet ledes av Landbruks- og matdepartementet, i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Finansdepartementet.