Mehl deltar på rådsmøte i Brussel

Sted:

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) reiser til Brussel for å delta på EUs ekstraordinære justis- og innenriksministermøte.

Presseinvitasjon: Mehl deltar på rådsmøte i Brussel mandag