Mehl får ny rapport om politiets maktmidler

Sted:

Maktmiddelutvalget overleverer sin rapport til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Presse inviteres til å delta.

Presseinvitasjon: Mehl får ny rapport om politiets maktmidler