Vil videreutvikle det bilaterale forholdet med USA

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I en rekke møter denne uken har forsvarsministeren diskutert USA og Norges langvarige og gode samarbeid. -Vi står i en spesiell sikkerhetspolitisk situasjon og vi ønsker å videreutvikle det tette samarbeidet vårt, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsministeren har møtt sentrale amerikanske beslutningstakere under sitt besøk til USA. Flere tema har vært tatt opp.

-USA er Norges viktigste allierte, og det bilaterale forholdet er svært godt. Vi har mange felles interesser og prioriteringer, og vi samarbeider på en rekke områder som informasjonsutveksling, øving og trening, forhåndslagring og ikke minst om kampflyene og overvåkingsflyene våre. Vår sikkerhet styrkes ytterligere gjennom tilleggsavtalen med USA om forsvarssamarbeid. Den sikkerhetspolitiske situasjonen vi befinner oss i nå er alvorlig og har endret seg raskt. Derfor er det viktigere enn noen gang å ha tett dialog med nære allierte, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Pentagon
Secretary of Defense Lloyd J. Austin III tok imot forsvarsminister Bjørn Arild Gram i Pentagon, Washington, D.C., 16. september 2022. Foto: DoD photo by U.S. Air Force Tech. Sgt. Jack Sander

- Sikkerhet og overblikk skapes med allierte

Mandag besøkte statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsministeren den amerikanske marinen. Sammen med marineminister Carlos del Toro og militærledelse i Norfolk, besøkte de hangarskipet USS Gerald R. Ford.

-Vår oppmerksomhet et rettet mot nordområdene, Nord-Atlanteren og Barentshavet. Sikkerhet og overblikk i våre maritime omgivelser er noe vi skaper sammen med våre allierte. Vi har et særlig godt samarbeid med USA når det gjelder tilstedeværelse og overvåkenhet i nord, sier Gram.

Utfordringen i sikkerhetssituasjonen krever et styrket norsk forsvar for å følge, forstå og påvirke utviklingen i Norges nærområder. Dette innebærer økt fokus på kontinuerlige operasjoner nasjonalt for tilstedeværelse, situasjonsforståelse og innflytelse. Det inkluderer også økt samvirke med allierte i nord for effektiv avskrekking. Samtidig er koordinering av alliert aktivitet viktig for å unngå misforståelser og uintendert eskalering.

-Amerikanske bidrag til avskrekking i nord er viktige bidrag til stabilitet, sier Gram.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram gjennomførte et bilateralt møte med USAs forsvarsminister under besøket i Pentagon.
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram gjennomførte et bilateralt møte med USAs forsvarsminister under besøket i Pentagon. Foto: DoD photo by U.S. Air Force Tech. Sgt. Jack Sander

Takket for amerikansk lederskap i Ukraina

Krigen i Ukraina har også vært et sentralt tema under USA-besøket. Det var et av flere temaer da forsvarsministeren møtte sin amerikanske kollega, USAs forsvarsminister Lloyd Austin, på tirsdag.

-Austin setter pris på Norges bidrag for å støtte Ukraina i deres legitime forsvarskamp, og jeg takket ham for USAs lederskap i denne krisen, både når det gjelder deling av etterretning før invasjonen og koordineringen av militære bidrag til Ukraina. Vi er enige om viktigheten av at både USA og Europa fortsetter den sterke støtten til Ukraina og at vi jobber sammen for å opprettholde vestlig samhold, gitt den alvorlige sikkerhetssituasjonen, sier forsvarsministeren.

Se liste over Norges donasjoner her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/humanitart-arbeid/naboland_hjelp/id2908141/ 

Forsvarsministeren ombord i et amerikansk hangarskip
Forsvarsministeren møtte mandag den amerikanske marinen ombord på hangarskipet USS Gerald R. Ford. Foto: USS Gerald R. Ford Media

Møter i Kongressen

Forsvarsministeren hadde også en rekke møter med ledende amerikanske forsvarspolitikere i den amerikanske kongressen. 

-Å møte sentrale parlamentarikere i den amerikanske kongressen er viktig. Det bilaterale forholdet til USA er svært godt, men det er viktig å fortsette å utveksle synspunkter, ikke minst om utviklingen i nord, sier forsvarsministeren.

Ukraina har også vært et samtaleemne i disse samtalene.

-Våre land skal fortsette å støtte Ukraina i lang tid fremover. Vi har hatt en rekke gode samtaler om både Norges viktige humanitære og militære bidrag i denne innsatsen, og betydningen av amerikansk ledelse av koordineringen med allierte og partnere for å bistå Ukraina med de militære donasjonene, sier forsvarsministeren.