Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.


Viser 1041-1060 av 1109 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 22. mars 1996

  22.03.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 22. mars 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. mars 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker Ot prp nr 37 (1995-96) Om lov om endringer i enkelte lover som

 • Offisielt fra statsråd 15. mars 1996

  15.03.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 15. mars 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. mars 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, handelssaker St meld nr 28 (1995-96) Hvor fartøy flyte kan ...

 • Offisielt fra statsråd 8. mars 1996

  08.03.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. mars 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger Justis- og politidepartementet St meld nr 27 (1995-96) Årsmelding for Datatilsynet 1994 Kommunal- og arbeidsdepartementet Ot prp nr 33 (1995-

 • Offisielt fra statsråd 1. mars 1996

  01.03.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 1. mars 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. mars 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Barne- og familiedepartementet Ot prp nr 31 (1995-96) Om lov om endringer i lov 17 juni 1966 nr 12 om

 • Offisielt fra statsråd 23. februar 1996

  23.02.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 23. februar 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. februar 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker St prp nr 33 (1995-96) Om endringer i Norges

 • Offisielt fra statsråd 9. februar 1996

  09.02.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 9. februar 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. februar 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Styrer, utvalg Landbruksdepartementet Følgende oppnevnes som medlemmer av nytt styre i Statens Kornforretning for perioden 9.

 • Offisielt fra statsråd 2. februar 1996

  02.02.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 2. februar 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. februar 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Finans- og tolldepartementet St prp nr 31 (1995-96) Om samtykke til å sette i kraft en

 • Offisielt fra statsråd 26 . januar 1996

  26.01.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Offisielt fra statsråd 26. januar 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 26. januar 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Forsvarsdepartementet St meld nr 25 (1995-96) Om Forsvaret si bustadverksemd Kommunal- og

 • Offisielt fra statsråd 19 . januar 1996

  19.01.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Offisielt fra statsråd 19. januar 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. januar 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet St meld nr 24 (1995-96) Om organiseringen av Norges

 • Offisielt fra statsråd 12 . januar 1996

  12.01.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Offisielt fra statsråd 12. januar 1996 12. januar 1996 Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. januar 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Forsvarsdepartementet St prp nr 30 (1995-96) Om visse endringer i Hærens

 • Offisielt fra statsråd 5. januar 1996

  05.01.1996 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. januar 1996. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Sanksjoner og ikrafttredelser Justis- og politidepartementet Lov om endringer i lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer (foreldelse av krav på

 • Offisielt fra statsråd 22. desember 1995

  22.12.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 22. desember 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. desember 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, bistandssaker St meld nr 19 (1995-96)En verden i endring Hovedtrekk i

 • Offisielt fra statsråd 15. desember 1995

  15.12.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 15. desember 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. desember 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Finans- og tolldepartementet Ot prp nr 23 (1995-96) Skattlegging av kraftforetak Ot prp nr 24 (

 • Offisielt fra statsråd 8. desember 1995

  08.12.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 8. desember 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. desember 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Barne- og familiedepartementet Ot prp nr 19 (1995-96) Om lov om endring i lov 17. juli 1992 nr. 100

 • Offisielt fra statsråd 1. desember 1995

  01.12.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 1. desember 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. desember 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Finans- og tolldepartementet St prp nr 1 Tillegg nr 10 (1995-96)Saldering av statsbudsjettet

 • Offisielt fra statsråd 24. november 1995

  24.11.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. november 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker St prp nr 25 (1995-96)Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens vedtak nr.

 • Offisielt fra statsråd 17. november 1995

  17.11.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. november 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Barne- og familiedepartementet Ot prp nr 12 (1995-96)Om lov om endringer i lov 18 desember 1981 nr 90 om merking av

 • Offisielt fra statsråd 9. november 1995

  09.11.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 9. november 1995 Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 9. november 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1 Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, bistandssaker St prp nr 19 (1995-96)Om endringar på statsbudsjettet for

 • Offisielt fra statsråd 3. november 1995

  03.11.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. november 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1 Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssak St meld nr 9 (1995-96) Noregs deltaking i Europarådet i 1994 Barne- og

 • Offisielt fra statsråd 27. oktober 1995

  27.10.1995 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD 27. oktober 1995 Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. oktober 1995. Det ble fattet følgende vedtak: 1 Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker Ot prp nr 3 (1995-96) Om lov om 1) endringer i lov 17. juni

Til toppen