Offisielt frå statsrådet

Når regjeringa tek avgjerder som samla kollegium, skjer det som statsrådet under leiing av kongen. Møta til statsrådet blir til vanleg haldne på Slottet kvar fredag. I publikasjonen «Offisielt frå statsråd» står ein kort omtale av avgjerdene. Nokre avgjerder er «unntatt offentlegheit», altså ikkje til offentleg innsyn, og er dermed ikkje med i denne publikasjonen.

Regjeringen Solberg i statsrådsalen på Slottet

Erna Solberg si regjering i Statsrådsalen på Slottet 16. oktober 2013. Framme til høgre HM kong Harald V med statsminister Solberg ved si høgre side, framme til venstre HKH kronprins Haakon.
(Foto: Cornelius Poppe/NTBscanpix)


Viser 1021-1040 av 1052 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Offisielt fra statsråd 19. mai 1995

  19.05.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  Offisielt fra statsråd 19. mai Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. mai 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, handelssaker St prp nr 57 (1994-95) Om samtykke til ratifikasjon av ein frihandelsavtale

 • Offisielt fra statsråd 12. mai 1995

  12.05.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. mai 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Administrasjonsdepartementet St prp nr 56 (1994-95) Overføring av forvaltningen av eierinteressene i Statens Datasentral

 • Offisielt fra statsråd 10. mai 1995

  10.05.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. mai 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Finans- og tolldepartementet St prp nr 51 (1994-95) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1995 St

 • Offisielt fra statsråd 5. mai 1995

  05.05.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. mai 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Administrasjonsdepartementet St prp nr 52 (1994-95) Om utviding av ordninga med husleigebetaling for statlege etatar i

 • Offisielt fra statsråd 21. april 1995

  27.04.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  Offisielt fra statsråd - 21 april 1995 OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 27. april 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, utenrikssaker St prp nr 46 (1994-95) Om samtykke til

 • Offisielt fra statsråd 21. april 1995

  21.04.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. april 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet St prp nr 45 (1994-95) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 18/94 av 28.

 • Offisielt fra statsråd 7. april 1995

  07.04.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. april 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Utenriksdepartementet, handelssaker St prp nr 40 (1994-95) Om samtykke til EØS-komitéens beslutning nr. 19/95 om

 • Offisielt fra statsråd 31. mars 1995

  31.03.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 31. mars 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Proposisjoner og meldinger Finans- og tolldepartementet Ot prp nr 33 (1994-95) Om lov om endringer i lov 29. november 1991 nr. 78 om Statens

 • Offisielt fra statsråd 24. mars 1995

  24.03.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. mars 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Utnevnelser m.v. Utenriksdepartementet, utenrikssaker Det oppnevnes en delegasjon til tilsyns- og forlengelseskonferansen for avtalen om

 • Offisielt fra statsråd 17. mars 1995

  17.03.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. mars 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Utnevnelser m.v. Utenriksdepartementet, utenrikssaker Sendemann i Bucuresti, Gunnar Henrikssøn Lindeman utnevnes tillike til sendemann i Chisinau,

 • Offisielt fra statsråd 10. mars 1995

  10.03.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. mars 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Utnevnelser m.v. Utenriksdepartementet Byråsjef Irvin Eyolf Høyland utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt

 • Offisielt fra statsråd 3. mars 1995

  03.03.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. mars 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Utnevnelser m.v. Statsministeren Statssekretær Gisle Handeland i Samferdselsdepartementet gis etter søknad avskjed i nåde fra 3. mars 1995.

 • Offisielt fra statsråd 24. februar 1995

  24.02.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. februar 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Utnevnelser m.v. Utenriksdepartementet, utenrikssaker Ekspedisjonssjef Eirik Glenne utnevnes til spesialråd i Utenriksdepartementet fra det

 • Offisielt fra statsråd 17. februar 1995

  17.02.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. februar 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Utnevnelser m.v. Utenriksdepartementet, utenrikssaker Sendemann i Wien, ambassadør Erik Christian Selmer utnevnes tillike til sendemann i

 • Offisielt fra statsråd 10. februar 1995

  10.02.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. februar 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Utnevnelser m.v. Statsministeren Statssekretær Randi Øverland gis etter søknad avskjed i nåde fra 10. februar 1995 kl. 1600. Assisterende

 • Offisielt fra statsråd 3. februar 1995

  03.02.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. februar 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Utnevnelser m.v. Utenriksdepartementet, utenrikssaker Avdelingsdirektør Hans-Wilhelm Longva utnevnes til ekspedisjonssjef i

 • Offisielt fra statsråd 27. januar 1995

  27.01.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 27. januar 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Utnevnelser m.v. Statsministeren Direktør Ottar Brage Guttelvik utnevnes til statssekretær i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse 1.

 • Offisielt fra statsråd 20. januar 1995

  20.01.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. januar 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Utnevnelser m.v. Utenriksdepartementet, utenrikssaker Ekspedisjonssjef Randi Krumsvik Bendiksen utnevnes til minister og beordres til tjeneste

 • Offisielt fra statsråd 12. januar 1995

  12.01.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 12. januar 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Utnevnelser m.v. Utenriksdepartementet, utenrikssaker Sendemann i Bern, ambassadør Jan Gunnar Jølle utnevnes tillike til sendemann i Vaduz og

 • Offisielt fra statsråd 6. januar 1995

  06.01.1995 Offisielt fra Statsråd Statsministerens kontor

  OFFISIELT FRA STATSRÅD Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. januar 1995. Det ble fattet følgende vedtak: Utnevnelser m.v. Utenriksdepartementet Sendemann i Lagos, Accra, Yaoundé og Porto Novo, ambassadør Knut Tøraasen utnevnes til sendemann i Riga,

Til toppen