Offisielt frå statsrådet 14. januar 2022

I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om økonomiske tiltak i møte med pandemien og ekstraordinære straumutgifter.

Statsråd vart halde på Oslo slott 14. januar 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 51 S (2021–2022)
Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet,

Kultur- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien og ekstraordinære strømutgifter)
Nyheitssak
Nyheitssak

Prop. 47 L (2021–2022)
Lov om lønnsstøtte
(økonomiske tiltak i møte med pandemien)

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 49 L (2021-2022)
Endringer i lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 (økonomiske tiltak i møte med pandemien: midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall)
Nyheitssak

Olje- og energidepartementet
Prop. 50 L (2021-2022) 
Endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter
Nyheitssak

2. Sanksjonar og iverksetjingar m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven §§ 3-1, 4-1, 5-1 og 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. januar 2022 til og med 14. februar 2022 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

3. Klagesaker m.m.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Ulf Andreassen over Olje- og energidepartementets avslag 7. desember 2021 på krav om innsyn tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Madrid, Kongeriket Spania, Nils Haugstveit, tillike til ambassadør i Andorra la Vella, Fyrstedømmet Andorra.

Utnevning av ambassadør i Accra, Republikken Ghana, Ingrid Mollestad, tillike til ambassadør i Conakry, Republikken Guinea.

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av advokat Johan Henrik Frøstrup som settesjef til Spesialenheten for politisaker for å behandle anmeldelse av sjef for Spesialenheten Terje Nybøe, mottatt 2. desember 2021.

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av underdirektør Margrete Øvrebø til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.