Presseinvitasjon: Mehl tilgjengelig for pressen

Sted:

I dag kommer Riksadvokatens avgjørelse om Viggo Kristiansens sak, og i den forbindelse vil justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl kommentere kort og være tilgjengelig for pressen i Parkveien 45.

Presseinvitasjon: Mehl tilgjengelig for pressen