Forsvarsministeren til møte om støtte til Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Møtet finner sted på den amerikanske flybasen i Ramstein, Tyskland, og ledes av USA.

Rundt 50 land og organisasjoner er invitert av den amerikanske forsvarsministeren og forsvarssjefen til å delta. Kontaktgruppen har gjennomført slike møter jevnlig etter den russiske invasjonen av Ukraina.

- Det er viktig for Europas og Norges sikkerhet at Ukraina gjøres i stand til effektivt å forsvare seg mot Russlands angrep. Ukraina trenger internasjonal støtte både sivilt og i form av militært materiell og trening av egne styrker. Det er sentralt at støtten til Ukraina koordineres tett mellom landene som bidrar, slik at den blir mest mulig effektiv. Norge har bidratt tungt gjennom 2022, og vil fortsette å støtte Ukraina i 2023, sier forsvarsministeren.

Pressekontakt:

Marita I. Wangberg, telefon 905 123 19 / miw@fd.dep.no

Forsvarsdepartementets pressevakt, telefon 2309 6011 eller fdinfo@fd.dep.no

Oversikt: Norsk støtte til Ukraina og nabolandene - regjeringen.no