Regjeringens havkonferanse

Adresse: Bergen

Sted: Håkonshallen

Regjeringen arrangerer havkonferanse i Bergen 17. april, i forbindelse med One Ocean Week. Formålet er å sette det internasjonale havpanelets arbeid inn i en nasjonal sammenheng og vise regjeringens samlede politikk for et grønt krafttak for havet. Pressen inviteres til å delta.