Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

Rundtur i Vestoppland

Sted:

Dagen starter på Begna bruk og omegn, hvor hun, sammen ordføreren, vil se på skader og konsekvenser av stormen som herjet. Hun reiser videre til Sør-Aurdal kommunehus for samtaler om beredskap. Kommunen ble hardt rammet av stormen, med bortfall av strøm, mobilnett, internett og nødnett. Turen rundes av med besøk på politistasjonene på Dokka og Gran.

Justis- og beredskapsministerens pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld Lorange (481 61 227)