Seks måneder med aktiv næringspolitikk - dette skjer nå

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har det siste halve året lansert en rekke tiltak for en aktiv næringspolitikk. Nå varsler næringsminister Jan Christian Vestre at det kommer mer.

Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte eksportreformen Hele Norge eksporterer
Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte eksportreformen Hele Norge eksporterer 10. mars i år. Foto: NFD

 

– Nærings- og omstillingspolitikken må være basert på bedriftenes behov. Siden jeg tiltrådte som næringsminister i oktober har jeg besøkt over 200 bedrifter i alle landets fylket. Gode samtaler med tillitsvalgte og bedriftsledere har resultert i mange tiltak som vi allerede har gjennomført de første seks månedene i regjering, sier Vestre.

Her følger en oversikt med de viktigste:

Flere milliarder til grønne investeringer

– Vi har fått opp farten på omstillingen, blant annet gjennom statlige ordninger som i år kan mobilisere 3 milliarder kroner mer til grønne investeringer, sammenlignet med Solberg-regjeringens siste statsbudsjett, sier Vestre.

Ny eksportreform

Regjeringen har lansert eksportreformen «Hele Norge eksporterer», med mål om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.

– Satsningen inneholder en lang rekke nye tiltak som skal hjelpe næringslivet ut i verden, blant annet en søknadsbasert ordning der bedriftene kan få dekket inntil 50 prosent av kostnadene ved nye eksportfremstøt, sier næringsministeren.

«Én dør inn» til virkemiddelapparatet

Regjeringen har etablert «Én dør inn» til virkemiddelapparatet, slik at bedriftene kan få rask avklaring fra de mange ulike tilskudds- og låneordningene våre.
– Dette er bare starten på et betydelig forenklingsarbeid som skal spare næringslivet for 11 milliarder kroner frem mot 2025, sier Vestre.

Industrielle partnerskap

Regjeringen har tatt aktivt initiativ overfor EU og Tyskland om industrielle partnerskap for å posisjonere norske leverandører bedre inn mot demarkedsmulighetene som ligger i det grønne skiftet i Europa. I to erklæringer henholdsvis 23. februar og 16. mars er Norge enig med EU og Tyskland om å arbeide videre for å styrke samarbeidet om blant annet grønn industri, havvind, hydrogen, karbonfangst, mineraler, batterier og sirkulærøkonomi.

– Vi jobber nå tett sammen med Brussel og Berlin for å strukturere samarbeidet. Disse industrielle partnerskapene er dynamiske prosesser som stadig fylles med innhold. Det er stor velvilje fra begge sider og en rekke initiativer er satt i gang. Dette er et arbeid som fortsetter på høyt nivå når jeg møter mine kolleger i Brussel i mai, sier næringsministeren.

Koronahåndtering

Under vinterens koronasmittebølge fulgte regjeringen opp med økonomiske støtteordninger rettet mot blant annet næringslivet. – Norge kom ut av krisen med høyere sysselsetting enn før pandemien, sier næringsministeren.

Hva kommer fremover?

– Disse seks månedene er bare starten på en mer aktiv næringspolitikk, der vi spiller på lag med bedriftene og partene i arbeidslivet for å skape flere jobber, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten og kutte klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030.  Det neste halvåret gleder jeg meg veldig til å lansere nye prosjekter som vi har jobbet med siden regjeringsskiftet, sier Vestre.

Dette skjer fremover:

  • Veikart for grønt industriløft: Veikartet er regjeringens ambisiøse plan for å bygge nye industrieventyr innen batterier, havvind, hydrogen, karbonhåndtering, grønn skipsfart, treforedling og prosessindustri.

  • Ny eierskapsmelding: Regjeringen vil styrke det statlige eierskapet og vil blant annet øke forventningene innenfor klima og natur, arbeidstaker- og menneskerettigheter og moderasjon i lederlønninger.

  • Norgesmodellen: En modell som skal sikre nasjonale seriøsitetsbestemmelser og krav om fagarbeidere, lærlinger og skikkelige arbeidsvilkår.

  • Grønne og innovative anskaffelser: Det offentlige kjøper hvert år varer og tjenester for over 600 milliarder kroner. Med disse pengene kan regjeringen stille langt tøffere krav om å velge miljøvennlige, sirkulære og innovative løsninger.

  • Ny mineralstrategi: Målet er at Norge skal utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring, og produsere mineraler, metaller og sjeldne jordarter som er avgjørende for verdens elektrifisering og det grønne skiftet.