Statsråd Mehl til stades når Stortinget behandlar forslag om endringar i Grunnlova

Stad: Stortinget

Justis- og beredskapsministeren er til stades når Stortinget behandlar eleve forslag til endringar i Grunnlova.

Sjå forslaga som er til behandling på Stortinget tysdag 21. mai 2024 (stortinget.no)