Statsråd Mehl til stades når Stortinget behandlar ugreiingane hennar om NSM-saka

Stad: Stortinget

16. januar og 7. mars i år gjorde statsråd Mehl greie for det ulovlege lånet NSM tok opp. No skal Stortinget behandle utgreiingane, med justis- og beredskapsministeren til stades.

Statsråden vil òg vere stades når Stortinget behandlar endringar i finansavtalelova.

Sjå sakene som skal behandlast på Stortinget torsdag 23. mai 2024