STIP Compass

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Vinteren 2022 ble OECDs STIP Compass 2021 (Science, Technology and Innovation Policy Compass) lansert. STIP Compass er en database som samler kvantitative og kvalitative data om nasjonale trender innen vitenskap, teknologi og innovasjonspolitikk (STI-politikk). Databasen er initiert av Europakommisjonen og OECD, og hoveddelen av datamaterialet består av landenes svar på EC- OECD STI Policy undersøkelse som sendes ut hvert annet år

Illustrasjon Stip compass

Undersøkelsen fylles ut og oppdateres av en rekke saksbehandlere med ansvar for de ulike områdene, både i departementer og underliggende etater i de ulike landene. STIP Compass er åpent tilgjengelig for alle og gir mulighet for å følge med på og å gjøre analyser av ulike lands forsknings-, teknologi- og innovasjonspolitikk. Undersøkelsen dekker et vidt sprekter av politikkområder rundt offentlig forskning, innovasjon og entreprenørskap i næringslivet, kunnskapsoverføring, innovasjon for samfunnsutfordringer og styring av forsknings- teknologi og innovasjonspolitikken. Alle tiltak er karakterisert etter en standard mal som klassifiserer tiltak og målgrupper som tillater sammenligning av policyområder innen og på tvers av land.

Hvordan kan du bruke databasen?

Du kan utforske og laste ned data på flere måter. Interaktive dashboards gir deg mulighet til å utforske databasen på aggregert nivå gjennom visuelle fremstillinger. Her kan du velge å utforske enkeltland, spesifikke tema, politikkinstrument og målgrupper. Verktøyet gir deg mulighet til å snevre inn søket ditt underveis ved hjelp av de interaktive figurene.

Et annet alternativ er å laste ned dataene gjennom funksjonen Query Builder. Her kan du filtrere hvilke data du ønsker å laste ned i forkant, for eksempel ved å velge land, politikkinstrument, målgrupper, år og så videre. Du har også mulighet til å laste ned hele STIP Compass’ database. Dette er gjerne aktuelt for avanserte brukere.

STIP Compasset knytter landinformasjonen med andre åpne datakilder, som statsistikk og publikasjoner fra Science Direct og RePEc EconPaper seriene, men ambisjonene er  å utvide til også andre akademiske tidssktifter samt utgivelser fra Europakommisjonen og OECD.