Strømstøtteordningen forlenges med ett år

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil forlenge strømstøtteordningen for husholdninger til og med mars 2023. Forlengelsen skjer på bakgrunn av oppdaterte vurderinger av kraftsituasjonen fremover.

— Jeg er glad for at vi i dag kan forsikre norske strømkunder om at regjeringen i et helt år fremover skal bidra til å redusere kostnadene for folk når prisene er ekstraordinært høye. Det gir bedre forutsigbarhet og trygghet for egen økonomi, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Olje- og energidepartementet sender torsdag 10. mars forslaget om forlengelsen av den midlertidige støtteordningen på høring til berørte aktører. Departementet ber særlig om tilbakemelding på eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser av forlengelsen. For å rekke å forlenge ordningen med virkning for strømforbruket i april, er høringsfristen satt til tirsdag 15. mars.

— Vi er opptatt av å gjøre en krevende hverdag for folk litt mindre vanskelig. Nå ser vi ekstreme strømpriser, og da ønsker vi å gi folk en trygghet og forutsigbarhet. Med denne forlengelsen har folk en trygghet for kostnadene frem til over neste vinter, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Den midlertidige strømstøtteordningen fungerer slik at strømkundene får en direktestøtte over nettleien. Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, så vil staten kompenserer 80 prosent av prisen over dette nivået.  

Husholdningene får støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Den delen staten betaler blir trukket fra på regningen fra nettselskapet eller kraftleverandøren. Departementet foreslår ingen endringer av ordningens utforming.

Regjeringen vil også forlenge strømstøtteordningene under Landbruks- og matdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet til og med mars 2023.

Samtidig vil regjeringen arbeide videre med tiltak for å gjøre strømmarkedet mer velfungerende, herunder se på tiltak for å forbedre tilbudet av fastprisavtaler som kan erstatte de midlertidige ordningene.

Lenke til høringen:

Forslag om forlengelse av strømstøtteordningen for husholdninger