Endringer som skal gi bedre fastprisavtaler på strøm

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen jobber med konkrete tiltak som skal legge til rette for bedre fastprisavtaler til folk og bedrifter. Endringer av grunnrenteskatten er blant grepene.

– Vi har innført tiltak som hjelper folk å håndtere de høye strømregningene sine i månedene fremover, men vi kan ikke basere oss på støtteordninger over tid. I stedet må vi jobbe med langsiktige tiltak som gir trygghet for norske strømkunder. En viktig del av dette arbeidet er å legge til rette for fastprisavtaler som er bedre og rimeligere enn i dag. Det kan gi økonomisk forutsigbarhet til de som trenger det, på samme måte som fastrenteavtale på lån, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Regjeringen har gjennomført innspillsmøter med representanter fra kraftbransjen. Bransjen har vært tydelige på at prissikring og fastprisavtaler er en forutsetning for et velfungerende sluttbrukermarked for strøm. Bransjeaktørene mener at kraftprodusentene bør tilby fastpriskontrakter for kraft til strømleverandørene, og at det bør settes et maksimalt prispåslag ved videresalg av kraft gjennom standardiserte fastpriskontrakter til husholdninger og bedrifter i sluttbrukermarkedet.

Bransjeaktørene har også pekt på at grunnrenteskatten for volum solgt gjennom slike fastprisavtaler må baseres på inntekten avtalene faktisk gir kraftprodusentene, slik systemet er for industrikraft. I dagens grunnrenteskatt er hovedregelen at kraften verdsettes til spotmarkedspris. Ifølge bransjen fører det til at skatterisiko blir for stor dersom omfanget av langsiktige fastprisavtaler blir omfattende.

– Det vi gjør nå er viktig for folks forutsigbarhet. Støtteordningene bør være midlertidige og heller erstattes med en reell mulighet til å sikre seg økonomisk forutsigbarhet gjennom fastprisavtaler. Ikke minst er dette viktig for næringslivet, som ikke er omfattet av strømstøtteordningene, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Regjeringen har startet utredningen av standardiserte og transparente avtaler, herunder fastprisavtaler, for sluttbrukermarkedet. I tillegg vil regjeringen jobbe med en endring av grunnrenteskatten for volum videresolgt til fastpris gjennom slike standardiserte avtaler. Vurderingen av grunnrenteskatten vil skje i sammenheng med arbeidet med standardiserte fastprisavtaler.

Ifølge bransjeaktørene kan disse endringene føre til at prisene på fastprisavtaler for strøm blir lavere enn i dag.

– Jeg forventer at bransjen raskt følger opp det de har signalisert, slik at de som trenger økonomisk trygghet kan sikre seg med fastprisavtaler til lavere priser enn det som finnes i dag, sier finansministeren.

I det videre arbeidet vil det legges til grunn at det skal stilles priser på henholdsvis 3, 5 og 7 år, samt at det skal være et maksimalt prispåslag i leddet mellom produksjonsselskapet og sluttbrukerkunder. I tillegg vil det bli vektlagt at en endring i grunnrenteskatten må rammes inn slik at tiltaket ikke åpner for skattemessige tilpasninger.

Utredningen vil bli sendt på høring så snart som mulig, med sikte på behandling i Stortinget i løpet av høstsesjonen 2022 og innføring fra 1. januar 2023.

Regjeringen jobber også med ytterligere tiltak for et velfungerende sluttbrukermarked for strøm.