Svarer på ett spørsmål i spørretimen

Sted:

Justis- og beredskapsministeren svarer på spørsmål om beredskap og beredskapsplaner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Spørretimen onsdag 27. april 2022 (Stortinget)