Svarer på spørsmål i spørretimen

Sted:

Justis- og beredskapsministeren svarer på ett spørsmål i Stortingets ordinære spørretime.

Spørsmål til den ordinære spørretimen onsdag 9. mars 2022