Til stede når Stortinget behandler to representantforslag

Sted:

Det ene er representantforslag er om opprettelse av asylmottak i utlandet etter dansk eller britisk modell, mens det andre forslaget er om midlertidig stans i mottak av kvoteflyktninger.

Stortingsmøtet tirsdag 8. november 2022 (Stortinget.no)