Til stede når advokatloven behandles

Sted:

Justis- og beredskapsministeren er til stede på Stortinget når lov om advokater og andre som yter rettslig bistand (advokatloven) samt to representantforslag behandles.

Stortiinget torsdag 28. april 2022 (Stortinget)