Til stede under behandling av endringer i straffeloven

Sted:

Justis- og beredskapsministeren er til stede på Stortinget under behandlingen av blant annet endringer i straffeloven mv. (klargjøring av inndragningsregler m.m.)

Saker til behandling på Stortinget torsdag 17. mars 2022 (stortinget.no)