Til stede under behandling av represetnantforslag

Sted:

Justisminister Enger Mehl er til stede når representantforslag om å lukke gjeldsfeller stortingsbehandles.

Representantforslag om å lukke gjeldsfeller (Stortinget.no)