Til stede under behandlingen av digitalytelsesloven

Sted:

Justis- og beredskapsministeren er til stede under stortingsbehandlingen av blant annet digitalytelsesloven.

Stortinget 31. mai 2022 (Stortinget.no)