Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

Til stede under budsjettbehandling av kapitler tilhørende innvandring

Sted:

Justis- og beredskapsministeren er til stede når rammeområde 6, Innvandring, regional utvikling og bolig, behandles.

Stortinget 16. desember 2021 (stortinget)