Til stede under stortingsbehandlinger

Sted:

Justis- og beredskapsministeren er til stede under behandling av representantforslag og svarer på en interpellasjon.

Stortinget torsdag 7. april 2022 (stortinget.no)