Til stede under stortingsbehandlinger

Sted:

Justis- og beredskapsministeren er til stede under behandlingene av sakene: Stortingets vedtak til lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven) og Stortingets vedtak til lov om levering av digitale ytelser til forbrukere (digitalytelsesloven).

Dagsorden Stortinget fredag 3. juni 2022 (Stortinget.no)