Stortingets høytidelige åpning

Sted:

Justis- og beredskapsministeren er til stede på åpningen av det 167. Storting.

Høytidelig åpning 3. oktober (stortinget.no)